دانلود آموزش Python Programming for Excel Users – NumPy, Pandas and More

25,000 تومان
Skill level: Beginner Level
Students: 6538
Languages: English
Captions: Yes
Lectures: 70
Video: 3.5 total hours
1 فروش
خرید محصول

دانلود آموزش Python & Tkinter The Right Way (Basics and build 3 Projects)

25,000 تومان

تعداد قسمت ها : ۵۳ 

مدت زمان آموزش : ۰۴:۳۱:۴۵

زبان آموزش : انگلیسی

کیفیت فیلم ها : بالاترین کیفیت سایت یودمی

0 فروش
خرید محصول